Toegankelijkheid van websites is erg belangrijk. Heb jij je wel eens afgevraagd hoe een blinde bezoeker een website bekijkt? Of hoe iemand die niet met de muis kan werken, op een link klikt?

Veel mensen met een beperking willen graag de gewone, alledaagse dingen zelf kunnen doen. Zonder hulp van iemand anders. Ik kan dit, als ervaringsdeskundige, bevestigen. Een bezoek aan een website hoort daar ook bij. Een toegankelijke website zorgt ervoor dat iedereen deze kan gebruiken.

Een toegankelijke website

Om websites toegankelijk te maken, moet deze voldoen aan 50 regels van WCAG. Hier vallen onder andere het juiste gebruik van de code, een logische volgorde, goed kleurencontrast, goede toetsenbord-bediening, ondertiteling van video's, enzovoort enzovoort.

Als freelance website-ontwerper ben ik gespecialiseerd in het ontwerpen van toegankelijke websites. Ik begrijp de aanbevelingen van diensten als AXE en WAVE en kan vertellen of, en waar, er ruimte is voor verbetering. Indien gewenst help ik met het doorvoeren van deze verbeteringen.

Meer informatie over ontwerpen van websites

Waarbij kun jij wel een extra paar creatieve handen gebruiken?

Vertel het mij