Toegankelijkheid van jouw website is erg belangrijk. Heb jij je wel eens afgevraagd hoe een blinde bezoeker jouw website bekijkt? Of hoe iemand die niet met de muis kan werken, op een link klikt?

Veel mensen met een beperking willen graag de gewone, alledaagse dingen zelf kunnen doen. Zonder hulp van iemand anders. Ik kan dit, als ervaringsdeskundige, bevestigen. Een bezoek aan jouw website hoort daar ook bij. Een toegankelijke website zorgt ervoor dat iedereen jouw website kan gebruiken.

Een toegankelijke website

Om jouw website toegankelijk te maken, moet deze voldoen aan 50 regels van WCAG. Hier vallen onder andere het juiste gebruik van de code, een logische volgorde, goed kleurencontrast, goede toetsenbord-bediening, ondertiteling van video's, enzovoort enzovoort.

Jouw website voor iedereen

Laat mij jouw website testen op toegankelijkheid. Ik controleer jouw website op alle punten en vertel of, en waar, er ruimte voor verbetering is. Indien gewenst kan ik jouw website ook toegankelijk maken door deze verbeteringen voor jou door te voeren.

Wil jij weten of jouw website toegankelijk is?
Of wil je een toegankelijke website laten maken?

Neem contact met mij op